Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Pružinský Štefan (100%)
Názov:Pôsobenie blahodate Svätého Ducha na človeka podľa učenia svätého Makária Egyptského [print]
Zdroj:Acta Patristica [print]
Lokácia:Roč. 10, č. 20. - Prešov, (2019), s. 25-34
ISSN:1338-3299. - ISSN 2644-5026