Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kohútová Veronika (100%)
Názov:Inovatívny pohľad na manažment v cestovnom ruchu prostredníctvom e-learningových systémov [elektronický dokument]
Zdroj:Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 3. - Prešov, (2019), s. 63-70
ISSN:1339-5335
URL:http://www.dominanta.sk/Rok_2019_3.pdf