Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Podnety pre tvorbu sviatostnej katechézy: muž a žena v teologickom a spoločenskom aspekte [print]
Zdroj:Theologos [print, elektronický dokument] : teologická revue : Theological Revue : the Journal of University of Presov, Greek Catholic Theological Faculty
Lokácia:Roč. 21, č. 2. - Prešov, (2019), s. 179-189
ISSN:1335-5570. - ISSN 1338-1350