Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Hospodár Michal (100%)
Názov:Príprava štatútu trvalého diakona v Prešovskej gréckokatolíckej metropolii sui iuris [print]
Zdroj:Theologos [print, elektronický dokument] : teologická revue : Theological Revue : the Journal of University of Presov, Greek Catholic Theological Faculty
Lokácia:Roč. 21, č. 2. - Prešov, (2019), s. 52-60
ISSN:1335-5570. - ISSN 1338-1350