Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Králik Roman (25%)
Autor:Roubalová Marie (25%)
Autor:Slivka Daniel (25%)
Autor:Žalec Bojan (25%)
Názov:The ways of bringing first fruits of the land (“bikurim”) into Jerusalem temple [print] : A historical-theological analysis
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Prešov, (2019), s. 3-15
ISSN:1338-4341