Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Dancák Pavol (100%)
Názov:Dialogue and solidarity as a basis for addressing the current migration crisis [print]
Zdroj:Acta Missiologica [print, elektronický dokument] : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a Tropického zdravotníctva Jána Pavla II., VŠ ZSP Svätej Alžbety
Lokácia:Roč. 13, č. 2. - Bratislava, (2019), s. 73-83
ISSN:1337-7515. - ISSN 1333-0023. - ISSN 2453-7160