Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Babinčák Peter (50%)
Autor:Juríčková Veronika (30%)
Autor:Preiss Marek (10%)
Autor:Příhodová Tereza (5%)
Autor:Hollá Marie (5%)
Názov:Faktorová štruktúra a reliabilita škály na meranie morálnej identity. Prvé skúsenosti s metodikou Self-Importance of Moral Identity Scale v slovenskom preklade [print]
Zdroj:Psychologie pro praxi [print]
Lokácia:Roč. 53, č. 2 (2018), s. 23-41
ISSN:1803-8670. - ISSN 2336-6486