Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kónya Peter (100%)
Názov:Reformovaný cirkevný zbor vo Veľkých Kapušanoch medzi reformáciou, rekatolizáciou a toleranciou [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Prešov, (2019), s. 40-50
ISSN:1338-4341