Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Súčasné trendy a výzvy v oblasti manažmentu talentov [print]
Zdroj:Manažment talentov. Stav, problémy a tendencie rozvoja [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2019
Lokácia:s. 158-171 [1,12 AH]
ISBN:978-80-8165-372-8