Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACD
Autor:Sojka Ladislav (60%)
Autor:Sirková Michaela (40%)
Názov:Výskum stavu implementácie manažmentu talentov a návrh modelu manažmentu talentov [print]
Zdroj:Manažment talentov. Stav, problémy a tendencie rozvoja [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2019
Lokácia:s. 57-77 [1,32 AH]
ISBN:978-80-8165-372-8