Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Identifikácia talentov a špecifiká získavania talentovaných zamestnancov [print]
Zdroj:Manažment talentov. Stav, problémy a tendencie rozvoja [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2019
Lokácia:s. 26-39 [1,09 AH]
ISBN:978-80-8165-372-8