Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kredátus Jozef (30%)
Autor:Balogová Beáta (70%)
Názov:Slovo ako terapeutický úkon a terapia ako slovo [elektronický dokument]
Zdroj:Journal Socioterapie [elektronický dokument] : vedecký časopis Inštitútu edukológie a sociálnej práce
Lokácia:Roč. 5, č. 1. - Prešov, (2019), s. 9-12
ISSN:2453-7543
URL:https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieasp-ff/journal-socioterapie/