Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Skyba Michaela (100%)
Názov:Dobrovoľníctvo v kontexte inštitucionálnej starostlivosti o seniorov a seniorky [elektronický dokument]
Zdroj:Journal Socioterapie [elektronický dokument] : vedecký časopis Inštitútu edukológie a sociálnej práce
Lokácia:Roč. 5, č. 1. - Prešov, (2019), s. 66-72
ISSN:2453-7543
URL:https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieasp-ff/journal-socioterapie/