Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Fazekaš Juraj (45%)
Autor:Fazekašová Danica (40%)
Autor:Adamišin Peter (5%)
Autor:Huličová Petra (5%)
Autor:Benková Eva (5%)
Názov:Functional diversity of microorganisms in metal- and alkali-contaminated soils of Central and North-eastern Slovakia [print]
Zdroj:Soil and water research [print]
Lokácia:Roč. 14, č. 1. - Prague[Praha], (2019), s. 32-39
ISSN:1801-5395. - ISSN 1805-9384