Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Ragač Ondrej (15%)
Autor:Poráčová Janka (32%)
Autor:Vašková Janka (33%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (15%)
Autor:De Feo Vincenzo (5%)
Názov:Analýza obsahu antokyánov v bobuliach Vaccinium cotymbosum, Vitis vinifera a Aronia melanocarpa z východného Slovenska [print]
Zdroj:Chemické listy [print, elektronický dokument] : časopis Asociace českých chemických společností
Lokácia:Roč. 113, č. 12. - Praha, (2019), s. 738-744
ISSN:0009-2770. - ISSN 1803-2389. - ISSN 1213-7103