Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bernasovská Jarmila (65%)
Autor:Bernasovský Ivan (5%)
Autor:Boroňová Iveta (5%)
Autor:Mačeková Soňa (5%)
Autor:Petrejčíková Eva (5%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (5%)
Autor:Zigová Michaela (5%)
Autor:Hubcejová Jaroslava (5%)
Názov:Predikcia genetického rizika u slovenských pacientov s metabolickým syndrómom [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 22, č. 2. - Bratislava, (2019), s. 16-25
ISSN:1336-5827