Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gregušiak Fecenková Michaela (85%)
Autor:Hubcejová Jaroslava (5%)
Autor:Boroňová Iveta (5%)
Autor:Bernasovská Jarmila (5%)
Názov:Polymorfizmus G1181C (rs2073618) OPG génu vo vzťahu ku kostnej denzite a výskytu fraktúr v súbore slovenských postmenopauzálnych žien z Prešovského kraja [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 40-44
ISSN:1336-5827