Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Hubcejová Jaroslava (77%)
Autor:Gregušiak Fecenková Michaela (5%)
Autor:Bernasovská Jarmila (3%)
Autor:Sinčáková Martina (3%)
Autor:Šimočková Mária (3%)
Autor:Petrejčíková Eva (3%)
Autor:Boroňová Iveta (3%)
Autor:Zigová Michaela (3%)
Názov:Detekcia polymorfizmov rs429358 ars7412 APOE génu u pacientov s obezitou a vybranými kardiovaskulárnymi a metabolickými ochoreniami v rámci východného Slovenska [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 45-49
ISSN:1336-5827