Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Zigová Michaela (81%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (5%)
Autor:Petrejčíková Eva (5%)
Autor:Boroňová Iveta (3%)
Autor:Bernasovská Jarmila (3%)
Autor:Hubcejová Jaroslava (3%)
Názov:Hodnotenie indexov kardiometabolických abnormalít u slovenských pacientov s kardiologickými komplikáciami [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 21-25
ISSN:1336-5827