Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Boroňová Iveta (55%)
Autor:Bernasovská Jarmila (10%)
Autor:Tesľuková Viktória (3%)
Autor:Mačeková Soňa (3%)
Autor:Mathia Matúš (3%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (3%)
Autor:Petrejčíková Eva (3%)
Autor:Zigová Michaela (3%)
Autor:Midová Zuzana (3%)
Autor:Gregušiak Fecenková Michaela (3%)
Autor:Hubcejová Jaroslava (3%)
Autor:Gaľová Jana (3%)
Autor:Majherová Mária (5%)
Názov:Genotypové a alelové frekvencie polymorfizmu rs1544410 VDR génu vo vzťahu k osteoporóze u žien zo Slovenska [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 22, č. 2. - Bratislava, (2019), s. 1-7
ISSN:1336-5827