Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Boroňová Iveta (55%)
Autor:Bernasovská Jarmila (10%)
Autor:Kmec Ján (10%)
Autor:Kishko Oleksandr (5%)
Autor:Zigová Michaela (5%)
Autor:Petrejčíková Eva (5%)
Autor:Mačeková Soňa (5%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (5%)
Názov:Spektrum sekvenčných variantov detegovaných u pacientov s kardiomyopatiou z východného Slovenska [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 64-70
ISSN:1336-5827