Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Pavlinský Sebastián (60%)
Autor:Smoľák Radoslav (40%)
Názov:Diurnálna a priestorová distribúcia zooplanktónu v litorálnej zóne hospodárskeho rybníka Záhradné [print]
Zdroj:Biodiversity & Environment [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Prešov, (2019), s. 65-75
ISSN:1338-080X. - ISSN 2585-9242