Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Maxin Matúš (100%)
Názov:Aktuálny stav banských foriem reliéfu vo vybraných obciach Spiša [print, elektronický dokument]
Zdroj:Geografické informácie [print]
Lokácia:Roč. 23, č. 2. - Nitra, (2019), s. 4-15
ISSN:1337-9453