Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gaľová Jana (60%)
Autor:Petreková Mária (10%)
Autor:Bernasovská Jarmila (10%)
Autor:Boroňová Iveta (10%)
Autor:Mačeková Soňa (10%)
Názov:Faktory ovplyvňujúce rozvoj endometriózy u žien z východného Slovenska [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 50-54
ISSN:1336-5827