Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Petrejčíková Eva (50%)
Autor:Šebaljová Lucia (15%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (10%)
Autor:Zigová Michaela (10%)
Autor:Boroňová Iveta (5%)
Autor:Bernasovská Jarmila (5%)
Autor:Poráčová Janka (5%)
Názov:Vplyv 24-hodinového hladovania na fyziologické parametre – krvný tlak, glukózu a pH v moči – u probandov z Prešovského kraja (Slovensko) [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Bratislava, (2019), s. 15-20
ISSN:1336-5827