Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Bernátová Renáta (100%)
Názov:Počítačová vizualizácia prírodovedného učiva o ľudskom tele a zdraví pre rómskych žiakov mladšieho školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia [print]
Zdroj:Paidagogos [print]
Lokácia:č. 5. - Opole, (2019), s. 29-35
ISSN:2353-1878