Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tokár Michal (100%)
Názov:Charakteristika ilustračnej tvorby pre deti a mládež v päťdesiatych rokoch 20. storočia [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a umenie pre deti a mládež v hodnotových a didaktických pohľadoch [elektronický dokument] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy, Prešov, 6.- 7. február 2019
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019
Lokácia:s. 82-91
ISBN:978-80-555-2316-3
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mitrova1