Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Kesselová Jana (100%)
Názov:Personálna a sociálna deixa v ontogenéze reči dieťaťa raného veku [print]
Zdroj:Personálna a sociálna deixa v slovenčine [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2019
Lokácia:s. 528-600
ISBN:978-80-555-2308-8