Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACD
Autor:Lenková Rút (80%)
Autor:Ružbarská Beáta (20%)
Názov:Kondičná príprava v aerobikových športoch [elektronický dokument]
Zdroj:Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta športu, 2019
Lokácia:s. 1-61 [2,6 AH]
ISBN:978-80-555-2101-5