Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACD
Autor:Perečinská Květoslava (36%)
Autor:Kyselovičová Oľga (54%)
Autor:Tomková Petra (10%)
Názov:Športový aerobik 1 [elektronický dokument]
Zdroj:Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta športu, 2019
Lokácia:s. 7-61 [3,00 AH]
ISBN:978-80-555-2101-5