Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gburová Jaroslava (100%)
Názov:Internet a moderné technológie ako spôsob propagácie neziskových organizácií z pohľadu slovenského spotrebiteľa [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7. - Prešov, (2019), s. 30-35
ISSN:1339-0260