Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Nguyen Trong Daniela (100%)
Názov:Vybrané akademické prístupy k štúdiu a interpretácii mýtu [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2019), s. 145-150
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATER%202-2019.pdf