Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Lukáčová Jana (100%)
Názov:Historický prierez dejín farnosti Nižný Hrabovec v spojitosti s osobou otca J. I. Mastiliaka CSsR [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2019), s. 103-108
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATER%202-2019.pdf