Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kačmárová Jana (100%)
Názov:Oblasť kultúry a politiky školy ako ukazovateľ inkluzivity v kurikulárnych dokumentoch [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2019), s. 50-64
ISSN:2585-7363