Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Dzvoníková Miriama (50%)
Autor:Mikurčíková Lucia (50%)
Názov:Etické konanie a reflexia v práci špeciálneho pedagóga [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2019), s. 136-151
ISSN:2585-7363