Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Perečinská Květoslava (20%)
Autor:Kyselovičová Oľga (15%)
Autor:Lenková Rút (25%)
Autor:Krnáčová Adriana (10%)
Autor:Ružbarská Beáta (5%)
Autor:Rupčík Ľuboš (5%)
Autor:Kalčoková Janka (5%)
Autor:Péliová Katarína (5%)
Autor:Tomková Petra (10%)
Názov:Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách [electronic]
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta športu, 2019
Rozsah:160 s.
ISBN:978-80-555-2101-5