Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gallo Peter (40%)
Autor:Molčák Tomáš (30%)
Autor:Gallo Peter (30%)
Názov:Controlling v 21. storočí [elektronický dokument]
Zdroj:Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 2. - Prešov, (2019), s. 6-14
ISSN:1339-5335
URL:http://www.dominanta.sk/Rok_2019_2.pdf