Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Gallo Peter (80%)
Autor:Gallo Peter (20%)
Názov:Moderné prístupy k hodnoteniu výkonnosti podniku [elektronický dokument]
Zdroj:Controlling a finančno-manažérske teórie v praxi [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 1. - Prešov, (2019), s. 46-53
ISSN:1339-5335
URL:http://www.dominanta.sk/Rok_2019_1.pdf