Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Liba Jozef (100%)
Názov:Prozdravotná edukácia ako stratégia prevencie zdravotných a sociálno-patologických problémov u rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2019), s. 42-49
ISSN:2585-7363