Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Hypotetické ekonomické usudzovanie a jeho súvislosti s počtom súrodencov v primárnej rodine a ďalšími sociodemografickými premennými [elektronický dokument] : Hypothetical economic judgment and its relation to the number of siblings in the primary family and other sociodemographic variables
Zdroj:Sociálne procesy a osobnosť 2018 [print] : zborník príspevkov
Vydavateľské údaje:Košice : Spoločenskovedný ústav, 2019
Lokácia:s. 34-41
ISBN:978-80-89524-40-2
URL:http://www.spao.eu/files/spo-proceedings18.pdf