Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Imrichová Mária (100%)
Názov:Poznámky o lexikografických úskaliach pri spracovaní terminologického slovníka na príklade Slovníka právnických termínov pre verejnosť [print]
Zdroj:Naše řeč [print] : listy pro vzdělání a tříbení jazyka českého
Lokácia:Roč. 102, č. 1-2. - Praha, (2019), s. 133-142
ISSN:0027-8203