Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Lizáková Ľubomíra (40%)
Autor:Novotná Zuzana (30%)
Autor:Novotný Roman (30%)
Názov:Educational environment and climate for student education in non-medical study programs – pilot project [elektronický dokument]
Zdroj:Pedagogika.sk [elektronický dokument] : slovenský časopis pre pedagogické vedy : Slovak Journal for Educational Sciences
Lokácia:Roč. 10, č. 4. - Bratislava, (2019), s. 306-316
ISSN:1338-0982
URL:http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-10/cislo-4/studia-lizakova.pdf