Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Kredátusová Jarmila (100%)
Názov:Konzekutívne tlmočenie v slovanských jazykoch – úlohy a zadania na formovanie návykov a zručností v tomto druhu tlmočenia z ukrajinčiny do slovenčiny a opačne [elektronický dokument]
Zdroj:NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE [elektronický dokument] : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Banská Bystrica, (2019), s. 2-15
ISSN:1338-0583
URL:https://www.ff.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=7130