Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Prídavková Alena (100%)
Názov:Potenciál matematickej úlohy pri stimulácii sebaregulácie slaboprospievajúceho žiaka [elektronický dokument]
Zdroj:Elementary Mathematics Education Journal [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 1, č. 1. - Olomouc, (2019), s. 1-6
ISSN:2694-8133
URL:http://emejournal.upol.cz/Issues/Mokris-Hnatova_EMEJ_2019.pdf