Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Komparácia kurikulárnych dokumentov pre predprimárnu edukáciu (oblasť matematika) vo frankofónnych krajinách [elektronický dokument]
Zdroj:Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy [elektronický dokument] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta, 2019
Lokácia:s. 476-482
ISBN:978-80-555-2267-8