Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Hudáková Anna (40%)
Autor:Kuriplachová Gabriela (20%)
Autor:Obročníková Andrea (20%)
Autor:Tkáčová Ľubomíra (20%)
Názov:Evaluácia funkčných schopností u seniorov [print]
Zdroj:Zdravotnícke štúdie [print] : vedecko-odborný časopis Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Ružomberok, (2019), s. 6-9
ISSN:1337-723X