Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Rabinčák Marek (30%)
Autor:Tkáčová Ľubomíra (70%)
Názov:Benefity psychometrických nástrojov v ošetrovateľskej praxi [elektronický dokument]
Zdroj:Sociálno-zdravotnícke spektrum [elektronický dokument, print] : vedecko-odborný časopis pre sociálnych pracovníkov a chronicky chorých : vedecko-odborný časopis pre sociálnych pracovníkov a zdravotníkov
Lokácia:Prešov, (2019), s. 1-12
ISSN:1339-1577. - ISSN 1339-2379
URL:https://www.szspektrum.eu/wp-content/uploads/2019/10/Rabin%C4%8D%C3%A1k.pdf