Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Dubayová Tatiana (50%)
Autor:Hafičová Hedviga (50%)
Názov:Učiteľ v pozícii mentora [elektronický dokument]
Zdroj:Edukácia [elektronický dokument] : vedecko-odborný časopis
Lokácia:Roč. 3, č. 2. - Košice, (2019), s. 23-30
ISSN:1339-8725
URL:https://www.upjs.sk/public/media/21787/Edukacia_2_2019.pdf