Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Pukan Miron (100%)
Názov:Adaptačné prístupy inscenátorov k románovému prototextu v súčasnom slovenskom divadle [print]
Zdroj:Slavia [print] : časopis pro slovanskou filologii
Lokácia:Roč. 88, č. 2. - Praha, (2019), s. 146-161
ISSN:0037-6736