Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Oleárová Mária (100%)
Názov:Nákupné správanie spotrebiteľov v aspekte mobilného obchodovania [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 7, č. 2. - Prešov, (2019), s. 84-91
ISSN:1339-0260